Змена палітычнага курсу Змест
Дата канвертавання14.02.2017
Памер445 b.


Змена палітычнага курсу


Змест

 • Адыход ад папярэдняга палітычнага курсу

 • Змены ў грамадскім жыцці

 • Пытанні для самакантролюАдыход ад папярэдняга палітычнага курсу.

 • У кастрычніку 1964 года М.С.Хрушчоў быў зняты з пасады Першага сакратара ЦК КПСС, кіраўніком камуністычный партыі стаў Л.І.Брэжнеў. Гады ўлады Брэжнева (1964-1982) атрамалі ў некаторых гісторыкаў вельмі яскравую назву “застою”.

 • У гэтая гады схільнасць вяртання да сталінізму старанна скрывалася, рабіўся выгляд, што ў краіне існуюць дэмакратычныя формы ўлады. На самой справе ўся ўлада фактачна была ў руках партыйнага апарату, якая сфарміравалася ў асобную, адорваную ад народа касту. Па гэтай прычыне палітычная сістэма, якая склалася ў гэтыя гады, аказалася няздольнай да пастаяннага самаўдасканалення, што абумовіла непазбежнасць яе крызісу.Асаблівасцю палітычнай сістэмы таго часу стала непасрэднае прамое партыйнае кіраўніцтва эканомікай, а таксама наменклатурны прынцып фарміравання кіруючых органаў у самой партыі і грамадскіх арганізацыях. Стварылася вялікая армія партыйна-дзяржаўных бюракратаў, якая кіравалася зверху, з Масквы. Сярод партыйных кіраўнікоў былі сапраўдныя дзеячы, не страціўшыя сувязь з народам. Такім з’яўляўся Петр Міронавіч Машэраў, які з 1965 па 1980 г. узначальваў партыйную арганізацыю.

 • Асаблівасцю палітычнай сістэмы таго часу стала непасрэднае прамое партыйнае кіраўніцтва эканомікай, а таксама наменклатурны прынцып фарміравання кіруючых органаў у самой партыі і грамадскіх арганізацыях. Стварылася вялікая армія партыйна-дзяржаўных бюракратаў, якая кіравалася зверху, з Масквы. Сярод партыйных кіраўнікоў былі сапраўдныя дзеячы, не страціўшыя сувязь з народам. Такім з’яўляўся Петр Міронавіч Машэраў, які з 1965 па 1980 г. узначальваў партыйную арганізацыю.

 • Па словах сведкаў. З’яўленне П.М.Машэрава на наменклатурнай пасадзе Першага сакратара ЦК КПБ не планавалася. Але партыйны актыў Беларусі не даў згоды на кандыдатуру зверху і падтрымаў Пятра Міронавіча за яго даступнасць, прастату. Вялікай павагай ён карыстаўся яшчэ як удзельнік партызанскай барацьбы, адзіны Герой Савецкага Саюза сярод партыйных чыноўнікаў.Змены ў грамадскім жыцці.

 • Уселаддзе ў краіне бюракратаў сведчыла аб тым, што рэспубліка, як і ўвесь Саюз, спынілася ў сваім грамадска-палітычным развіцці. У гэты час была прыпынена рэабілітацыя ахвяр сталінскіх рэпрэсій, узмацнілася роля КДБ, фармальны характар набылі абвешчаныя ў Канстытуцыі БССР 1978 г. дэмакратычныя свабоды. Адсутнасць свабоды слова выяўлялася ў кантролі партыі за сродкамі інфармаціі, друку. Усё ж такі людзі знаходзілі шляхі да абмену думкамі і ідэямі, напрыклад у палітычных анекдотах, у выданні і распаўсюджванні самавыдавецкай літаратуры.Разам з тым большасць насельніцтва свае асабістыя імкненні звязвала з той будучыняй, якую малявалі палітыкі. Грамадска-палітычнае жыццё Беларусі ў 70-я – першай палове 80-х гг. – з’ява складаная і пакуль што мала вывучаная.

 • Разам з тым большасць насельніцтва свае асабістыя імкненні звязвала з той будучыняй, якую малявалі палітыкі. Грамадска-палітычнае жыццё Беларусі ў 70-я – першай палове 80-х гг. – з’ява складаная і пакуль што мала вывучаная.

 • Яе склдаданасць абумоўлена тым, што ўзмацненне аўтарытарнага рэжыму ў гэтыя гады адбывалася ва ўмовах, калі эканоміка знаходзілася яшчэ на ўздыме і многія яе супярэчнасці часова згладжваліся.

Гістарычны факт. У 1979 г. савецкія войскі (у першую чаргу Віцебская паветраная дэсантная дывізія) былі ўведзены ў Афганістан.

 • Гістарычны факт. У 1979 г. савецкія войскі (у першую чаргу Віцебская паветраная дэсантная дывізія) былі ўведзены ў Афганістан.

 • Увод савецкіх войск у Афганістан тлумачыўся неабходнасцю дапамогі паўднёваму суседу СССР у яго барацьбе за самастойнае развіццё, хаця сапраўды гэта было падтрымкай толькі аднаго палітычнага рэжыму, які сімпатызаваў КПСС. У далейшым увод войскаў у Афганістан быў прызнаны палітычнай памылкай.

 • Адчуванне таго, што курс партыі з’яўляецца не зусім правільным, з’явілася ў насельніцтва толькі ў пачатку 80-х гадоў. Але падстаў для турбот і кіраўніцтва дзяржавы пакуль што не ўзнікла, таму што сілы, якая б магла адабраць уладу ў партыі, рэальна ў краіне не было.

Вывады

 • Палітычны рэжым 70-х – першай паловы 80-х гадоў характэрызаваўся абмежаванасцю дэмакратычных свабод , узмацненнем ролі органаў у кіраўніцтве краінай, усеахопным кантролем з боку наменклатуры, застойнымі з’явамі ў палітычнай сістэме і грамадска-палітычным жыцці, праявамі апатыі і абыякавасці да самаго жыцця з боку большасці насельніцтва.

М. С. ХрушчоўХРУЩЕВ Никита Сергеевич (1894-1971), государственный политический деятель, Герой Советского Союза (1964), Герой Социалистического Труда (1954, 1957,1961). Из крестьян. С 1909 слесарь на заводах и шахтах Донбасса. В 1928 заведующий организационным отделом ЦК КП(б) Украины, с 1929 учился в Промышленной академии. С 1931 на партийной работе в Москве, с 1935 1-й секретарь Московского комитета и Московского городского комитета ВКП(б). В 1938 марте 1947 и в декабре 1947 49 1-й секретарь ЦК КП(б) Украины, одновременно в 1944 - 47 председатель Совета народных комиссаров (Совета министров) Украинской ССР. Играл одну из главных ролей в организации массовых репрессий в Москве и на Украине. В Великую Отечественную войну член военных советов ряда фронтов, генерал лейтенант (1943). С 1949 секретарь ЦК и

 • ХРУЩЕВ Никита Сергеевич (1894-1971), государственный политический деятель, Герой Советского Союза (1964), Герой Социалистического Труда (1954, 1957,1961). Из крестьян. С 1909 слесарь на заводах и шахтах Донбасса. В 1928 заведующий организационным отделом ЦК КП(б) Украины, с 1929 учился в Промышленной академии. С 1931 на партийной работе в Москве, с 1935 1-й секретарь Московского комитета и Московского городского комитета ВКП(б). В 1938 марте 1947 и в декабре 1947 49 1-й секретарь ЦК КП(б) Украины, одновременно в 1944 - 47 председатель Совета народных комиссаров (Совета министров) Украинской ССР. Играл одну из главных ролей в организации массовых репрессий в Москве и на Украине. В Великую Отечественную войну член военных советов ряда фронтов, генерал лейтенант (1943). С 1949 секретарь ЦК и

 • 1-й секретарь Московского комитета ВКП(б). С 1953 1-й секретарь ЦК КПСС, одновременно в 1958-64 председатель Совета министров СССР. Член ЦК КПСС в 1934-66, член Политбюро (Президиума) ЦК в 1939-64.Один из инициаторов «оттепели» во внутренней и внешней политике, реабилитации жертв репрессий; предпринял попытку модернизировать партийно-государственную систему, ограничить привилегии партийного и государственного аппарата, улучшить материальное положение и условия жизни населения, сделать общество более открытым. На 20-м (1956) и 22 м (1961) съездах КПСС выступил с резкой критикой т. н. культа личности и деятельности И. В. Сталина.

 • Один из инициаторов «оттепели» во внутренней и внешней политике, реабилитации жертв репрессий; предпринял попытку модернизировать партийно-государственную систему, ограничить привилегии партийного и государственного аппарата, улучшить материальное положение и условия жизни населения, сделать общество более открытым. На 20-м (1956) и 22 м (1961) съездах КПСС выступил с резкой критикой т. н. культа личности и деятельности И. В. Сталина.

 • Однако сохранение в стране тоталитарного режима, подавление инакомыслия, расстрел рабочих демонстраций (Новочеркасск, 1962 и др.), произвол в отношении интеллигенции, вмешательство в дела других государств (вооруженная интервенция в Венгрии, 1956 и др.), обострение военного противостояния с Западом (Берлинский, 1961, и Карибский, 1962, кризисы и др.), а также политическое прожектерство (призывы «догнать и перегнать Америку!», обещания построить коммунизм к 1980) делали его политику непоследовательной. Недовольство государственного и партийного аппарата привело к смещению Хрущева со всех занимаемых постов в 1964.Леанід Ільіч БрэжнеўБРЕЖНЕВ Леонид Ильич (Генеральный секретарь ЦК КПСС) Родился 19 декабря 1906 года. В 1927 году он окончил сельскохозяйственный техникум. В 1931 году Брежнев был принят в партию. Во время Второй мировой войны он руководил политотделом армии. До 1952 года, когда Брежнев был назначен одним из секретарей ЦК КПСС, он занимал разные посты в партруководстве на Украине и в Молдавии. После смерти Сталина Брежнев был снят с поста секретаря ЦК и поставлен зам.начальника Главного политуправления армии и флота. По протекции Н.С.Хрущева с 1954 года Брежнев осуществляет партруководство на целинных землях Казахстана, в 1956 году возвращается на пост секретаря ЦК. После снятия Хрущева Брежнев принимает на себя руководство КПСС.

 • БРЕЖНЕВ Леонид Ильич (Генеральный секретарь ЦК КПСС) Родился 19 декабря 1906 года. В 1927 году он окончил сельскохозяйственный техникум. В 1931 году Брежнев был принят в партию. Во время Второй мировой войны он руководил политотделом армии. До 1952 года, когда Брежнев был назначен одним из секретарей ЦК КПСС, он занимал разные посты в партруководстве на Украине и в Молдавии. После смерти Сталина Брежнев был снят с поста секретаря ЦК и поставлен зам.начальника Главного политуправления армии и флота. По протекции Н.С.Хрущева с 1954 года Брежнев осуществляет партруководство на целинных землях Казахстана, в 1956 году возвращается на пост секретаря ЦК. После снятия Хрущева Брежнев принимает на себя руководство КПСС.

 • В 1978 году публикует три книги воспоминаний - "Малая земля", "Целина", "Возрождение", за которые в 1979 году ему присуждают Ленинскую премию по литературе. Умер Брежнев 10 ноября 1982 года в Москве.Пётр Міронавіч МашэраўМашеров Петр Миронович. Родился 13(26).2.1918, деревня Ширки, ныне Сенненского района Витебской области, советский государственный и партийный деятель, Герой Советского Союза (15.8.1944). Член КПСС с 1943. Родился в семье крестьянина. Окончил Витебский педагогический институт имени С. М. Кирова (1939). В 1939-41 учитель физики и математики в Россонской средней школе. С начала Великой Отечественной войны 1941-45 возглавлял подпольную комсомольскую организацию и был одним из руководителей партизанского движения в Россонском районе БССР. С апреля 1942 командир партизанского отряда имени Щорса. С марта 1943 комиссар партизанской бригады имени Рокоссовского. С ноября 1943 1-й секретарь Вилейского подпольного обкома ЛКСМ Белоруссии. В 1944-46 1-й секретарь Молодеченского обкома, в 1946-1954 секретарь, затем 1-й секретарь ЦК ЛКСМ Белоруссии. В 1954-55 2-й секретарь Минского обкома, в 1955-59 1-й секретарь Брестского обкома КП Белоруссии.

 • Машеров Петр Миронович. Родился 13(26).2.1918, деревня Ширки, ныне Сенненского района Витебской области, советский государственный и партийный деятель, Герой Советского Союза (15.8.1944). Член КПСС с 1943. Родился в семье крестьянина. Окончил Витебский педагогический институт имени С. М. Кирова (1939). В 1939-41 учитель физики и математики в Россонской средней школе. С начала Великой Отечественной войны 1941-45 возглавлял подпольную комсомольскую организацию и был одним из руководителей партизанского движения в Россонском районе БССР. С апреля 1942 командир партизанского отряда имени Щорса. С марта 1943 комиссар партизанской бригады имени Рокоссовского. С ноября 1943 1-й секретарь Вилейского подпольного обкома ЛКСМ Белоруссии. В 1944-46 1-й секретарь Молодеченского обкома, в 1946-1954 секретарь, затем 1-й секретарь ЦК ЛКСМ Белоруссии. В 1954-55 2-й секретарь Минского обкома, в 1955-59 1-й секретарь Брестского обкома КП Белоруссии.В 1959-62 секретарь, в 1962-65 2-й секретарь, с марта 1965 1-й секретарь ЦК КП Белоруссии. Делегат 19-24-го съездов КПСС. На 22-м съезде КПСС (1961) избирался кандидатом в члены ЦК; на Октябрьском пленуме ЦК КПСС (1964), на 23-м (1966), 24-м (1971) съездах партии избран членом ЦК КПСС. С апреля 1966 кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС. Депутат Верховного Совета СССР 3-5-го и 7 8-го созывов; с 1966 член Президиума Верховного Совета СССР. Награжден 5 орденами Ленина, а также медалями.

 • В 1959-62 секретарь, в 1962-65 2-й секретарь, с марта 1965 1-й секретарь ЦК КП Белоруссии. Делегат 19-24-го съездов КПСС. На 22-м съезде КПСС (1961) избирался кандидатом в члены ЦК; на Октябрьском пленуме ЦК КПСС (1964), на 23-м (1966), 24-м (1971) съездах партии избран членом ЦК КПСС. С апреля 1966 кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС. Депутат Верховного Совета СССР 3-5-го и 7 8-го созывов; с 1966 член Президиума Верховного Совета СССР. Награжден 5 орденами Ленина, а также медалями.Пытанні для самакантролю

 • 1) Гады кіраўніцтва рэспубліканскай партыйнай арганізацыяй П.М. Машэравым:

 • а) 1964 – 1982 гг.; б)1965 – 1970 гг.; В)1965 – 1980 гг.

 • 2) Асаблівасць палітычнай сістэмы ў 50 – 60-я гг.:

 • а) наяўнасць палітычнай апазіцыі;

 • б) прамое кіраўніцтва КПБ эканомікай;

 • в) шматпартыйнасць.

 • 3) Канстытуцыя БССР была прынята ў:

 • а) 1965г.; б) 1978 г.; в) 1982 г.

 • 4) Дайце вызначэнне наступных паняццяў і тэрмінаў:

 • Палітыка “застою”, рэабілітацыя.Пытанні для самакантролю

 • 5) Якія формы грамадска-палітычнага жыцця лічыліся нефармальнымі?

 • 6) Чаму адносіны жыхароў БССР да палітыкі КПБ былі станоўчыя?

 • 7) У чым заключалася змена палітычнага курсу?
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка