Змест агульная частка раздзел I. Асновы прававога рэгулявання ў сферы культуры
старонка1/15
Дата канвертавання19.11.2017
Памер3.51 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
 

Кодэкс Рэспублiкi Беларусь аб культуры20 лiпеня 2016 г. № 413-З

Прыняты Палатай прадстаўнiкоў 24 чэрвеня 2016 года


Адобраны Саветам Рэспублiкi 30 чэрвеня 2016 года

ЗМЕСТ

АГУЛЬНАЯ ЧАСТКА

РАЗДЗЕЛ I. АСНОВЫ ПРАВАВОГА РЭГУЛЯВАННЯ Ў СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ

ГЛАВА 1. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННI

Артыкул 1. Асноўныя тэрмiны, якiя прымяняюцца ў гэтым Кодэксе, i iх азначэннi

Артыкул 2. Прынцыпы, на якiх грунтуюцца грамадскiя адносiны ў сферы культуры

Артыкул 3. Суб’екты культурнай дзейнасцi

ГЛАВА 2. ЗАКАНАДАЎСТВА АБ КУЛЬТУРЫ I ЯГО ДЗЕЯННЕ

Артыкул 4. Заканадаўства аб культуры

Артыкул 5. Грамадскiя адносiны, якiя рэгулююцца заканадаўствам аб культуры

Артыкул 6. Дзеянне заканадаўства аб культуры па коле асоб

Артыкул 7. Адказнасць за парушэнне заканадаўства аб культуры

ГЛАВА 3. ДЗЯРЖАЎНАЯ ПАЛIТЫКА I ДЗЯРЖАЎНАЕ КIРАВАННЕ Ў СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ

Артыкул 8. Напрамкi дзяржаўнай палiтыкi ў сферы культуры

Артыкул 9. Дзяржаўныя i iншыя праграмы, накiраваныя на захаванне, развiццё, распаўсюджванне i (або) папулярызацыю культуры

Артыкул 10. Дзяржаўнае кiраванне ў сферы культуры

Артыкул 11. Паўнамоцтвы Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь у сферы культуры

Артыкул 12. Паўнамоцтвы Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь у сферы культуры

Артыкул 13. Паўнамоцтвы Мiнiстэрства культуры ў сферы культуры

Артыкул 14. Паўнамоцтвы мясцовых выканаўчых i распарадчых органаў, iншых дзяржаўных органаў у сферы культуры

Артыкул 15. Узаемадзеянне ў сферы культуры дзяржаўных органаў з органамi тэрытарыяльнага грамадскага самакiравання, грамадскiмi аб’яднаннямi i iншымi юрыдычнымi асобамi, грамадзянамi, у тым лiку iндывiдуальнымi прадпрымальнiкамi

Артыкул 16. Супрацоўнiцтва ў сферы культуры дзяржаўных органаў з камерцыйнымi арганiзацыямi i iндывiдуальнымi прадпрымальнiкамi

Артыкул 17. Сацыяльна-творчыя заказы

Артыкул 18. Падтрымка таленавiтай моладзi

ГЛАВА 4. КАНТРОЛЬ, ГРАМАДСКI КАНТРОЛЬ У СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ

Артыкул 19. Кантроль у сферы культуры

Артыкул 20. Грамадскi кантроль у сферы культуры

ГЛАВА 5. ФIНАНСАВАЕ I МАТЭРЫЯЛЬНА-ТЭХНIЧНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ Ў СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ

Артыкул 21. Крынiцы фiнансавання ў сферы культуры

Артыкул 22. Асаблiвасцi фiнансавання дзяржаўных арганiзацый культуры

Артыкул 23. Фiнансаванне ў сферы культуры за кошт сродкаў спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па падтрымцы таленавiтай моладзi i фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па падтрымцы культуры i мастацтва

Артыкул 24. Дзейнасць устаноў культуры, якая прыносiць даход

Артыкул 25. Матэрыяльна-тэхнiчнае забеспячэнне ў сферы культуры

ГЛАВА 6. МIЖНАРОДНАЕ СУПРАЦОЎНIЦТВА Ў СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ

Артыкул 26. Задачы мiжнароднага супрацоўнiцтва ў сферы культуры

Артыкул 27. Прынцыпы мiжнароднага супрацоўнiцтва ў сферы культуры

Артыкул 28. Прававыя асновы мiжнароднага супрацоўнiцтва ў сферы культуры

Артыкул 29. Напрамкi мiжнароднага супрацоўнiцтва ў сферы культуры

Артыкул 30. Мiжнародны культурны абмен

Артыкул 31. Падтрымка беларусаў замежжа ў сферы культуры

РАЗДЗЕЛ II. СУБ’ЕКТЫ КУЛЬТУРНАЙ ДЗЕЙНАСЦI

ГЛАВА 7. ГРАМАДЗЯНЕ

Артыкул 32. Правы грамадзян Рэспублiкi Беларусь у сферы культуры

Артыкул 33. Абавязкi грамадзян Рэспублiкi Беларусь у сферы культуры

Артыкул 34. Правы i абавязкi замежных грамадзян i асоб без грамадзянства ў сферы культуры

Артыкул 35. Права на ўдзел у культурным жыццi

Артыкул 36. Права на дастойны ўзровень культурнага жыцця

Артыкул 37. Права на эстэтычнае выхаванне

Артыкул 38. Права на атрыманне, захоўванне i распаўсюджванне поўнай, дакладнай i своечасовай iнфармацыi аб культурным жыццi

Артыкул 39. Права на культурную самабытнасць, адраджэнне, захаванне i развiццё нацыянальных культурных традыцый

Артыкул 40. Права на свабоду аб’яднанняў у сферы культуры

Артыкул 41. Творчыя работнiкi

Артыкул 42. Пацвярджэнне статусу творчага работнiка

Артыкул 43. Асаблiвасцi прававога статусу работнiкаў культуры

ГЛАВА 8. КАЛЕКТЫВЫ МАСТАЦКАЙ ТВОРЧАСЦI

Артыкул 44. Паняцце i вiды калектываў мастацкай творчасцi

Артыкул 45. Жанры i формы калектываў мастацкай творчасцi

Артыкул 46. Статус калектываў мастацкай творчасцi

Артыкул 47. Парадак стварэння i лiквiдацыi (спынення дзейнасцi) прафесiйных калектываў мастацкай творчасцi i непрафесiйных (аматарскiх) калектываў мастацкай творчасцi

Артыкул 48. Падставы для ажыццяўлення дзейнасцi ўдзельнiкамi прафесiйных калектываў мастацкай творчасцi, непрафесiйных (аматарскiх) калектываў мастацкай творчасцi i аўтэнтычных фальклорных калектываў мастацкай творчасцi

Артыкул 49. Кiраванне ў прафесiйным калектыве мастацкай творчасцi або непрафесiйным (аматарскiм) калектыве мастацкай творчасцi, якiя не з’яўляюцца арганiзацыямi культуры

ГЛАВА 9. АРГАНIЗАЦЫI КУЛЬТУРЫ I ПАДРАЗДЗЯЛЕННI ЮРЫДЫЧНЫХ АСОБ

Артыкул 50. Арганiзацыi культуры i падраздзяленнi юрыдычных асоб

Артыкул 51. Вiды i асноўныя тыпы арганiзацый культуры

Артыкул 52. Асаблiвасцi ўстаноў культуры як адной з форм некамерцыйных арганiзацый культуры

Артыкул 53. Стварэнне, рэарганiзацыя i лiквiдацыя арганiзацый культуры

Артыкул 54. Папячыцельскiя саветы арганiзацый культуры

ГЛАВА 10. УСТАНОВЫ АДУКАЦЫI I НАВУКОВЫЯ АРГАНIЗАЦЫI Ў СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ, МЕТАДЫЧНЫЯ ЦЭНТРЫ НАРОДНАЙ ТВОРЧАСЦI (КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЙ РАБОТЫ)

Артыкул 55. Установы адукацыi ў сферы культуры

Артыкул 56. Навуковыя арганiзацыi ў сферы культуры

Артыкул 57. Метадычныя цэнтры народнай творчасцi (культурна-асветнай работы)

ГЛАВА 11. ТВОРЧЫЯ САЮЗЫ

Артыкул 58. Творчы саюз

Артыкул 59. Асаблiвасцi стварэння, дзяржаўнай рэгiстрацыi, дзейнасцi творчых саюзаў, iх рэарганiзацыi i лiквiдацыi

Артыкул 60. Супрацоўнiцтва дзяржаўных органаў з творчымi саюзамi

Артыкул 61. Правы творчых саюзаў

Артыкул 62. Членства ў творчым саюзе

Артыкул 63. Уласнасць творчых саюзаў

ГЛАВА 12. СПОНСАРЫ I МЕЦЭНАТЫ КУЛЬТУРЫ

Артыкул 64. Спонсар культуры

Артыкул 65. Мецэнат культуры

АСАБЛIВАЯ ЧАСТКА

РАЗДЗЕЛ III. КУЛЬТУРНЫЯ КАШТОЎНАСЦI

ГЛАВА 13. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННI АБ КУЛЬТУРНЫХ КАШТОЎНАСЦЯХ

Артыкул 66. Вiды культурных каштоўнасцей

Артыкул 67. Матэрыяльныя культурныя каштоўнасцi

Артыкул 68. Увасабленне матэрыяльных культурных каштоўнасцей

Артыкул 69. Нематэрыяльныя культурныя каштоўнасцi

Артыкул 70. Увасабленне нематэрыяльных культурных каштоўнасцей

Артыкул 71. Права ўласнасцi на культурныя каштоўнасцi

Артыкул 72. Пераважнае права набыцця долi ў праве агульнай уласнасцi на гiсторыка-культурную каштоўнасць

Артыкул 73. Правы ўласнiка матэрыяльнай гiсторыка-культурнай каштоўнасцi

Артыкул 74. Абмежаванне правоў уласнiка (карыстальнiка) матэрыяльнай гiсторыка-культурнай каштоўнасцi, землекарыстальнiка, на зямельным участку якога размешчана нерухомая матэрыяльная гiсторыка-культурная каштоўнасць

Артыкул 75. Абавязкi ўласнiка (карыстальнiка) матэрыяльнай гiсторыка-культурнай каштоўнасцi, землекарыстальнiка, на зямельным участку якога размешчана нерухомая матэрыяльная гiсторыка-культурная каштоўнасць

ГЛАВА 14. УВОЗ I (АБО) ВЫВАЗ, ВЯРТАННЕ КУЛЬТУРНЫХ КАШТОЎНАСЦЕЙ

Артыкул 76. Увоз i (або) вываз культурных каштоўнасцей

Артыкул 77. Вяртанне культурных каштоўнасцей

Артыкул 78. Камiсiя па выяўленнi, вяртаннi, сумесным выкарыстаннi i ўвядзеннi ў навуковы i культурны ўжытак культурных каштоўнасцей, якiя знаходзяцца за межамi Рэспублiкi Беларусь

РАЗДЗЕЛ IV. КУЛЬТУРНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ

ГЛАВА 15. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННI АБ КУЛЬТУРНАЙ ДЗЕЙНАСЦI

Артыкул 79. Напрамкi культурнай дзейнасцi

Артыкул 80. Ажыццяўленне творчай дзейнасцi. Свабода творчай дзейнасцi

Артыкул 81. Забарона, абмежаванне i прыпыненне культурнай дзейнасцi

ГЛАВА 16. АХОВА ГIСТОРЫКА-КУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЫ

Артыкул 82. Гiсторыка-культурная спадчына i яе ахова

Артыкул 83. Вiды матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцей

Артыкул 84. Беларуская рэспублiканская навукова-метадычная рада па пытаннях гiсторыка-культурнай спадчыны i саветы па пытаннях гiсторыка-культурнай спадчыны

Артыкул 85. Вылучэнне культурных каштоўнасцей для надання статусу гiсторыка-культурнай каштоўнасцi

Артыкул 86. Выяўленне культурных каштоўнасцей, якiм можа быць нададзены статус гiсторыка-культурнай каштоўнасцi

Артыкул 87. Прафесiйнае выяўленне культурнай каштоўнасцi, якой можа быць нададзены статус гiсторыка-культурнай каштоўнасцi

Артыкул 88. Выпадковае выяўленне матэрыяльнай культурнай каштоўнасцi, якой можа быць нададзены статус гiсторыка-культурнай каштоўнасцi

Артыкул 89. Дзеяннi мясцовага выканаўчага i распарадчага органа базавага тэрытарыяльнага ўзроўню пры прафесiйным або выпадковым выяўленнi культурнай каштоўнасцi, якой можа быць нададзены статус гiсторыка-культурнай каштоўнасцi

Артыкул 90. Парадак унясення прапаноў аб наданнi культурным каштоўнасцям статусу гiсторыка-культурнай каштоўнасцi

Артыкул 91. Фiксацыя, навуковая апрацоўка i мастацкая ацэнка культурных каштоўнасцей

Артыкул 92. Крытэрыi для надання статусу гiсторыка-культурнай каштоўнасцi

Артыкул 93. Наданне культурнай каштоўнасцi статусу гiсторыка-культурнай каштоўнасцi, наступствы надання (ненадання) культурнай каштоўнасцi статусу гiсторыка-культурнай каштоўнасцi

Артыкул 94. Пазбаўленне матэрыяльнай гiсторыка-культурнай каштоўнасцi статусу гiсторыка-культурнай каштоўнасцi

Артыкул 95. Выплата ўзнагароджання за выпадкова выяўленую культурную каштоўнасць, якая з’яўляецца скарбам i якой нададзены статус гiсторыка-культурнай каштоўнасцi

Артыкул 96. Катэгорыi гiсторыка-культурных каштоўнасцей

Артыкул 97. Дзяржаўны спiс гiсторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублiкi Беларусь

Артыкул 98. Звесткi Дзяржаўнага спiса гiсторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублiкi Беларусь

Артыкул 99. Уключэнне гiсторыка-культурных каштоўнасцей у Спiс сусветнай культурнай i прыроднай спадчыны, Спiс сусветнай спадчыны, якая знаходзiцца пад пагрозай, або ў iншыя спiсы ў адпаведнасцi з мiжнароднымi дагаворамi Рэспублiкi Беларусь

Артыкул 100. Пашпарт матэрыяльнай гiсторыка-культурнай каштоўнасцi

Артыкул 101. Банк звестак аб гiсторыка-культурнай спадчыне Рэспублiкi Беларусь

Артыкул 102. Парадак фармiравання, вядзення i выкарыстання Банка звестак аб гiсторыка-культурнай спадчыне Рэспублiкi Беларусь

Артыкул 103. Меры па захаваннi гiсторыка-культурных каштоўнасцей

Артыкул 104. Забеспячэнне захавання нерухомых матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцей

Артыкул 105. Зоны аховы нерухомых матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцей

Артыкул 106. Забеспячэнне захавання рухомых матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцей

Артыкул 107. Забеспячэнне захавання нематэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцей

Артыкул 108. Прадухiленне пагрозы захаванню матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцей

Артыкул 109. Змяненне матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцей

Артыкул 110. Недапушчэнне пагаршэння ўмоў успрымання нерухомых матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцей

Артыкул 111. Вiды работ, якiя выконваюцца на матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцях

Артыкул 112. Навукова-даследчыя работы, якiя выконваюцца на матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцях пры распрацоўцы навукова-праектнай дакументацыi на выкананне рамонтна-рэстаўрацыйных работ на матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцях

Артыкул 113. Праектныя работы, якiя выконваюцца на матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцях

Артыкул 114. Рамонтна-рэстаўрацыйныя i iншыя работы, якiя выконваюцца на матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцях

Артыкул 115. Дазвол на выкананне навукова-даследчых i праектных работ на матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцях

Артыкул 116. Кiраўнiцтва распрацоўкай навукова-праектнай дакументацыi на выкананне рамонтна-рэстаўрацыйных работ на матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцях. Навукова-метадычнае кiраўнiцтва i аўтарскi нагляд пры выкананнi рамонтна-рэстаўрацыйных работ на матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцях

Артыкул 117. Пасведчанне на кiраўнiцтва распрацоўкай навукова-праектнай дакументацыi на выкананне рамонтна-рэстаўрацыйных работ на матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцях

Артыкул 118. Абавязкi грамадзянiна, у тым лiку iндывiдуальнага прадпрымальнiка, якi мае пасведчанне на кiраўнiцтва распрацоўкай навукова-праектнай дакументацыi на выкананне рамонтна-рэстаўрацыйных работ на матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцях

Артыкул 119. Узгадненне навукова-праектнай дакументацыi на выкананне рамонтна-рэстаўрацыйных работ на матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцях

Артыкул 120. Прыняцце ў эксплуатацыю нерухомай матэрыяльнай гiсторыка-культурнай каштоўнасцi, на якой выконвалiся рамонтна-рэстаўрацыйныя работы

Артыкул 121. Ахоўнае абавязацельства

Артыкул 122. Выкарыстанне матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцей

ГЛАВА 17. АХОВА АРХЕАЛАГIЧНАЙ СПАДЧЫНЫ

Артыкул 123. Археалагiчная спадчына

Артыкул 124. Ахова археалагiчнай спадчыны

Артыкул 125. Улiк археалагiчных аб’ектаў i археалагiчных артэфактаў

Артыкул 126. Археалагiчныя даследаваннi

Артыкул 127. Пошук i выяўленне археалагiчных аб’ектаў i (або) археалагiчных артэфактаў. Дазвол на права правядзення археалагiчных даследаванняў

Артыкул 128. Камiсii па археалагiчных аб’ектах i археалагiчных артэфактах

Артыкул 129. Выкананне земляных, будаўнiчых, мелiярацыйных i iншых работ, ажыццяўленне iншай дзейнасцi на тэрыторыi археалагiчных аб’ектаў

Артыкул 130. Меры па ахове археалагiчных аб’ектаў пры выкананнi работ на тэрыторыi археалагiчных аб’ектаў

ГЛАВА 18. БIБЛIЯТЭЧНАЯ СПРАВА

Артыкул 131. Бiблiятэчная справа. Асноўныя прынцыпы арганiзацыi бiблiятэчнай справы

Артыкул 132. Бiблiятэчны работнiк

Артыкул 133. Бiблiятэка. Вiды бiблiятэк

Артыкул 134. Асноўныя задачы i прынцыпы дзейнасцi бiблiятэк

Артыкул 135. Асаблiвасцi стварэння i лiквiдацыi бiблiятэк

Артыкул 136. Асаблiвасцi матэрыяльна-тэхнiчнага забеспячэння бiблiятэк

Артыкул 137. Правы i абавязкi бiблiятэк

Артыкул 138. Дзяржаўная ўстанова «Нацыянальная бiблiятэка Беларусi»

Артыкул 139. Сеткi бiблiятэк. Сукупная сетка бiблiятэк

Артыкул 140. Рэспублiканскi бiблiятэчны савет

Артыкул 141. Бiблiятэчны фонд. Бiблiятэчны фонд Рэспублiкi Беларусь

Артыкул 142. Кнiжныя помнiкi. Дзяржаўны рэестр кнiжных помнiкаў Рэспублiкi Беларусь

Артыкул 143. Фармiраванне бiблiятэчных фондаў

Артыкул 144. Камплектаванне бiблiятэчных фондаў. Кiраванне бiблiятэчнымi фондамi

Артыкул 145. Арганiзацыя бiблiятэчных фондаў. Выключэнне дакументаў з бiблiятэчных фондаў

Артыкул 146. Узаемадзеянне бiблiятэк

Артыкул 147. Дакументаабмен i пераразмеркаванне дакументаў

Артыкул 148. Мiжбiблiятэчны абанемент. Нацыянальная сiстэма мiжбiблiятэчнага абанемента

Артыкул 149. Карпаратыўнае ўзаемадзеянне бiблiятэк па фармiраваннi i выкарыстаннi iнфармацыйных рэсурсаў

Артыкул 150. Карыстальнiкi бiблiятэк. Правы i абавязкi карыстальнiкаў бiблiятэк

Артыкул 151. Рэгiстрацыя карыстальнiкаў бiблiятэк

ГЛАВА 19. МУЗЕЙНАЯ СПРАВА

Артыкул 152. Музейная справа

Артыкул 153. Музейны работнiк

Артыкул 154. Музейная дзейнасць

Артыкул 155. Прадмет музейнага значэння. Музейны прадмет, навукова-дапаможны i сыравiнны матэрыял, iх класiфiкацыя

Артыкул 156. Музейная калекцыя

Артыкул 157. Музейны фонд

Артыкул 158. Права ўласнасцi на музейныя прадметы, прадметы музейнага значэння

Артыкул 159. Музей. Мiсiя музея

Артыкул 160. Канцэпцыя развiцця музея

Артыкул 161. Класiфiкацыя музеяў

Артыкул 162. Асаблiвасцi стварэння i лiквiдацыi музеяў

Артыкул 163. Асаблiвасцi матэрыяльна-тэхнiчнага забеспячэння i фiнансавання музеяў

Артыкул 164. Правы i абавязкi музеяў

Артыкул 165. Сiстэма дзяржаўных музеяў

Артыкул 166. Музеi-запаведнiкi. Музеi пад адкрытым небам

Артыкул 167. Рэестр музеяў

Артыкул 168. Рэспублiканская рада дырэктараў музеяў

Артыкул 169. Рэспублiканскi навукова-метадычны савет па пытаннях музейнай справы

Артыкул 170. Музейны фонд Рэспублiкi Беларусь

Артыкул 171. Уключэнне музейных прадметаў у Музейны фонд Рэспублiкi Беларусь

Артыкул 172. Асаблiвасцi выкарыстання музейных прадметаў, уключаных у Музейны фонд Рэспублiкi Беларусь

Артыкул 173. Выключэнне музейных прадметаў з Музейнага фонду Рэспублiкi Беларусь

Артыкул 174. Камплектаванне музейнага фонду

Артыкул 175. Каталагiзацыя музейных прадметаў, навукова-дапаможных i сыравiнных матэрыялаў

Артыкул 176. Улiк прадметаў музейнага значэння, музейных прадметаў, навукова-дапаможных i сыравiнных матэрыялаў

Артыкул 177. Дзяржаўны каталог Музейнага фонду Рэспублiкi Беларусь

Артыкул 178. Захоўванне музейных прадметаў, навукова-дапаможных i сыравiнных матэрыялаў

Артыкул 179. Кансервацыя i рэстаўрацыя музейных прадметаў, навукова-дапаможных i сыравiнных матэрыялаў

Артыкул 180. Рэспублiканскi рэстаўрацыйны савет

Артыкул 181. Наведвальнiкi музеяў. Правы i абавязкi наведвальнiкаў музеяў

Артыкул 182. Доступ да музейных прадметаў, навукова-дапаможных i сыравiнных матэрыялаў i да iнфармацыi аб iх. Парадак работы наведвальнiкаў музеяў з музейнымi прадметамi, навукова-дапаможнымi i сыравiннымi матэрыяламi

Артыкул 183. Экспазiцыя

Артыкул 184. Стварэнне i адкрыццё пастаянных экспазiцый

Артыкул 185. Стварэнне i адкрыццё часовых экспазiцый

Артыкул 186. Экскурсiйнае абслугоўванне наведвальнiкаў музеяў

ГЛАВА 20. НАРОДНЫЯ МАСТАЦКIЯ РАМЁСТВЫ

Артыкул 187. Народныя мастацкiя рамёствы. Вырабы народных мастацкiх рамёстваў

Артыкул 188. Правы грамадзян, якiя займаюцца стварэннем вырабаў народных мастацкiх рамёстваў

Артыкул 189. Майстар народных мастацкiх рамёстваў. Статус народнага майстра

Артыкул 190. Правы народнага майстра

Артыкул 191. Экспертная камiсiя па народных мастацкiх рамёствах

Артыкул 192. Арганiзацыi народных мастацкiх рамёстваў

Артыкул 193. Аднясенне прадукцыi арганiзацый народных мастацкiх рамёстваў, iншых юрыдычных асоб, iндывiдуальных прадпрымальнiкаў i рамеснiкаў да вырабаў народных мастацкiх рамёстваў

Артыкул 194. Падтрымка арганiзацый народных мастацкiх рамёстваў, iншых юрыдычных асоб, iндывiдуальных прадпрымальнiкаў i рамеснiкаў

Артыкул 195. Цэнтр (дом) рамёстваў

Артыкул 196. Забеспячэнне адраджэння, захавання i пераемнасцi традыцый народных мастацкiх рамёстваў

Артыкул 197. Папулярызацыя i распаўсюджванне вырабаў народных мастацкiх рамёстваў

ГЛАВА 21. КIНЕМАТАГРАФIЧНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ

Артыкул 198. Кiнематаграфiя

Артыкул 199. Работнiк кiнематаграфii

Артыкул 200. Кiнематаграфiчная дзейнасць

Артыкул 201. Арганiзацыя кiнематаграфii. Вiды арганiзацый кiнематаграфii

Артыкул 202. Падтрымка кiнематаграфii

Артыкул 203. Фiльм

Артыкул 204. Вытворчасць фiльмаў

Артыкул 205. Нацыянальныя фiльмы, iншыя фiльмы, якiя маюць важнае сацыяльна-культурнае значэнне

Артыкул 206. Паказ i распаўсюджванне фiльмаў

Артыкул 207. Класiфiкацыя фiльмаў

Артыкул 208. Дзяржаўны рэгiстр фiльмаў

ГЛАВА 22. КУЛЬТУРНЫЯ МЕРАПРЫЕМСТВЫ

Артыкул 209. Культурныя мерапрыемствы, iх вiды. Правядзенне культурных мерапрыемстваў

Артыкул 210. Арганiзатар культурнага мерапрыемства

Артыкул 211. Арганiзацыйны камiтэт

Артыкул 212. Удзельнiкi культурнага мерапрыемства

Артыкул 213. Культурна-вiдовiшчнае мерапрыемства

Артыкул 214. Пасведчанне на права арганiзацыi i правядзення культурна-вiдовiшчнага мерапрыемства на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь

Артыкул 215. Падставы для адмовы ў выдачы i анулявання пасведчання на права арганiзацыi i правядзення культурна-вiдовiшчнага мерапрыемства на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь

Артыкул 216. Парадак арганiзацыi i правядзення культурна-вiдовiшчнага мерапрыемства

Артыкул 217. Уваходныя бiлеты i друкаваная прадукцыя

Артыкул 218. Гастролi

Артыкул 219. Кiнематаграфiчныя мерапрыемствы

Артыкул 220. Фестываль. Свята

Артыкул 221. Конкурс. Пленэр. Форум

Артыкул 222. Выстаўка. Гарантыi захаванасцi культурных каштоўнасцей пры арганiзацыi мiжнародных выставак

ГЛАВА 23. ДЗЕЙНАСЦЬ ПРАФЕСIЙНЫХ КАЛЕКТЫВАЎ МАСТАЦКАЙ ТВОРЧАСЦI

Артыкул 223. Асаблiвасцi культурнай дзейнасцi прафесiйных калектываў мастацкай творчасцi

Артыкул 224. Асноўныя прынцыпы i мэты дзейнасцi прафесiйных калектываў мастацкай творчасцi

Артыкул 225. Правы i абавязкi прафесiйных калектываў мастацкай творчасцi

ГЛАВА 24. ДЗЕЙНАСЦЬ НЕПРАФЕСIЙНЫХ (АМАТАРСКIХ) I АЎТЭНТЫЧНЫХ ФАЛЬКЛОРНЫХ КАЛЕКТЫВАЎ МАСТАЦКАЙ ТВОРЧАСЦI

Артыкул 226. Асаблiвасцi культурнай дзейнасцi непрафесiйных (аматарскiх) калектываў мастацкай творчасцi

Артыкул 227. Асноўныя прынцыпы i мэты дзейнасцi непрафесiйных (аматарскiх) калектываў мастацкай творчасцi

Артыкул 228. Правы i абавязкi непрафесiйных (аматарскiх) калектываў мастацкай творчасцi, абавязкi iх заснавальнiкаў

Артыкул 229. Асаблiвасцi культурнай дзейнасцi аўтэнтычных фальклорных калектываў мастацкай творчасцi

Артыкул 230. Кiраўнiк аўтэнтычнага фальклорнага калектыву мастацкай творчасцi

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка